PROGRAM

Ladda ned programmet som en PDF här: Program_Inspirationsdagar_PDF

SÖNDAGEN 27 MAJ

Aktivitet: Visning av Humanistiska teatern

Lokal: Humanistiska teatern

16:00-16:40 Vision och visning/demonstration av lokal och utrustning
Margareta Fahlgren, professor i litteraturvetenskap och genusvetenskap, vice-rektor samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet 2008-2014 och ordförande i styr­­gruppen för lokalprojektet Humanistiska teatern.

16:45-17:45  “Små gröna fabriker – soldriven bioteknik med hjälp av bakterier”, Pia Lindberg, Institutionen för kemi – Ångström, Molekylär biomimetik; Mikrobiell Kemi

Middag: 18:00 Mingelbuffé i Linneanum, botaniska trädgården

Eventuell visning av Botaniska trädgården.

I Humanistiska teatern förenas klassisk tradition med ny modern teknik. Arenan är byggd som ett hästskoformat rum med inspiration från den klassiska teatern Museum Gustavianums anatomiska teater. Den inbjuder till dialog, inte bara mellan föredragande och publik, utan också mellan deltagarna i auditoriet och de som deltar via digitala kanaler på den stora bildskärmsväggen. Humanistiska teatern är tänkt att vara en attraktiv plats för alla slags evenemang.

PLÅTPRISET 2018 tilldelas White arkitekter för Humanistiska Teatern i Uppsala. Juryn imponerades bland annat av den utsmyckade fasaden som berättar om både innehåll och platsens historia.

Juryns motivering:
PLÅTPRISET 2018 tilldelas en byggnad vars fasad har givits ett mångfacetterat uttryck. Med ett framåtlutat och transparant yttre, tillåts visionen om det öppna och goda samtalet arbeta sig inifrån och ut. Metallens konstnärliga bearbetning i samverkan med ett tekniskt precisionsarbete och dramatisk ljussättning, maximerar effekten av materialet. Det ger byggnaden ett självständigt och teatraliskt uttryck, både i förhållande till sin omgivning och för sig själv. De historiska kopplingarna till staden och den digitala öppenhet mot världen, fulländar byggnaden som en ny samlingspunkt och symbol för humanistisk nyfikenhet.
Vinnarna får förutom äran, motta ett unikt pris skapat av den internationellt erkända metallkonstnären Marie Louise Kold.

Foto: Mikael Wallerstedt

Preliminärt program

Inspirationsdagarna 28-29 maj 2018

MÅNDAGEN DEN 28 MAJ

Värd: Uppsala universitet
Lokal: Gunnar Johansson-salen, 14:K120, Blåsenhus

08.30–09.00 Registrering och kaffe.

09.00–09.15 Välkomna till Uppsala universitet, Katarina Bjelke, universitetsdirektör Uppsala universitet.

09.15–10.00 Student- och forskarbostäder, Susanne Malmgren, chef studentbostäder, Akademiska Hus.

10.00–10.30 Paus med kaffe

10.30–11.00 Solceller – framtidens energikälla, John Johnsson, teamledare energy, Akademiska Hus.

11.15-12.00  Batteriforskning och lagring, Kristina Edström, professor i organisk kemi, Uppsala universitet

12.00–13.00 Lunch på Feiroz, entréhallen.

13.00–14.00 Nya tjänster – vilka värden skapar uppkopplade fastigheter, Katrin Jonsson, universitetslektor
Institutionen för informatik, Umeå universitet och Rickard Olsson, enhetschef vid lokalförsörjningsenheten, Umeå universitet

14.00–14.20 Paus med kaffe

14.25–15.00 Tentamenslokaler anpassat för studenter med särskilda behov, Fredrik Lindgren, projektledare Uppsala universitet och Heléne Andersson, enhetschef administrativt schemastöd och tentamensamordning UU.

15.00–15.25   Digitala SBA-verktyg, Greger Hjelm och Terese Nilsson, säkerhetsavdelningen Uppsala universitet och Torbjörn Alwehammar, SLU säkerhet.

15.30–16.30 Visning av Segerstedthuset.

19.00 –  Middag med underhållning och dans på Norrlands nation.

TISDAGEN DEN 29 MAJ

Värd: Sveriges lantbruksuniversitet
Lokal: Aulan, undervisningshuset SLU Ultuna

08.30–08.45 Välkomna till SLU, Martin Melkersson, universitetsdirektör SLU.

08.45–09.30 Utomhusmiljöernas betydelse för campusutveckling. Erik Skärbäck, professor översiktlig planering SLU.

09.30–10.00 Paus med kaffe

10.00–10.30 Forts. utomhusmiljöernas betydelse för campusutveckling. Jan Amcoff, universitetslektor institutet för bostads- och urbanforskning Uppsala universitet.

10.35-11.30 Visionsplan Ultuna 2040, SLU m fl. Johan Lindersson, projektchef SLU och John Lööf Green, koordinator utemiljö SLU.

11.35–11.55 Utvecklingsplan 2050, Uppsala universitet. Johan Tysk, professor matematik och vicerektor TekNat Uppsala universitet, Peter Elenfalk, byggnadsdirektör Uppsala universitet och Annika Sundås Larsson, bitr. byggnadsdirektör Uppsala universitet.

12.00-12.45 Information från nätverket, Forum för lokalförsörjning. Lena Lundqvist, fastighetschef Stockholms universitet.

13.00-13.45 Lunch Logen

13.45–14.45 Visning SLU, Grupper: utemiljö och byggnader.

14.55 Kaffe Logen

 

Akademikonferens

Box 7059, 750 07 Uppsala
+46 18 67 15 22 or +46 18 67 10 03
inspirationsdagar2018@akademikonferens.se