KONTAKT

Frågor om inspirationsdagarnas innehåll

Annika Sundås Larsson
, Uppsala universitet: 070-425 05 06
Maria Fornstedt, Uppsala universitet: 070-425 00 54
Camilla Westerborn, SLU: 070-3975214
Johan Lindersson, SLU: 072-246 87 77

Praktiska frågor och frågor om anmälan

Akademikonferens
Tel: 018-67 15 22 eller 018-67 10 03
E-post: inspirationsdagar2018@akademikonferens.se

Akademikonferens

Box 7059, 750 07 Uppsala
+46 18 67 15 22 or +46 18 67 10 03
inspirationsdagar2018@akademikonferens.se