HITTA TILL OSS

Hitta till Uppsala universitet

Huvuddelen av Uppsala universitets campus ligger i de centrala delarna av staden.

Universitetet är enkelt att nå med buss, taxi, bil, cykel och till fots. Vägvisning finns på denna länk.

Hitta till SLU

SLU i Uppsala ligger huvudsakligen vid Campus Ultuna, 6 km söder om centrum.

Besöksadress (Servicecenter): Ulls hus, Almas allé 8, Uppsala.

Vägvisning finns på denna länk.

Fotograf: Jenny Svennås Gillner

Akademikonferens

Box 7059, 750 07 Uppsala
+46 18 67 15 22 or +46 18 67 10 03
inspirationsdagar2018@akademikonferens.se